Tjänster

TJÄNSTER

Nedan listas några exempel på vad vi erbjuder.
Välkommen att kontakta oss för utförligare information.

MÖNSTERBETONG

GRUNDER

Undergolv och system för nybyggnad och renovering i kommersiella objekt, som kontor, offentliga lokaler, butiker, bostäder och idrottsanläggningar. Vi kan vara behjälpliga med markarbeten.

Mönsterbetong, eller markbetong. Platsgjuten konstruktion som ger beständiga ytor till minimal underhållskostnad. Exempel på användningsområden: industriplaner, entréområden, uppställningsplatser för fordon. Möjlighet finns att välja olika mönster och färger på betongen för en estetiskt tilltalande yta.

BETONGREPARATIONER

INDUSTRIGOLV

Nötningsbeständiga industrigolv, lösningar för lätt, medium och tung industri. Slipning, renovering, borttagning av spackel.

Vattenbilning och blästringsrenovering av golv, pelare, valv och väggar i fastigheter, garage och industrimiljöer.